Budynkowe systemy bezpieczeństwa (m.in. SSP, DSO, SUG)

Nowoczesne budynki wymagają doskonałej ochrony przeciwpożarowej, w której nie ma miejsca na błąd. W razie niebezpieczeństwa, liczy się szybkie wykrycie zagrożenia i jego neutralizacja. Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku jest jedną z kluczowych korzyści, jakie oferują zautomatyzowane systemy ostrzegawcze i gaśnicze.

Nasi inżynierowie posiadają zaawansowane kompetencje w zakresie budowy następujących systemów związanych z ochroną przeciwpożarową.

Sygnalizacja pożaru

SSP – system sygnalizacji pożaru ma na celu ochronę ludzi i mienia, znajdujących się w obiekcie. Ich projekt i wykonawstwo, zwłaszcza w przypadku dużych obiektów nie może zostać powierzony przypadkowym osobom. Standardy systemów sygnalizacji pożaru są jednocześnie wyznaczane przez obowiązujące normy prawne. Nasza firma ma ogromne doświadczenie w projektowaniu systemów o dużej ilości elementów. W skład naszych usług wchodzi m.in. sieciowanie central pożarowych, składających się z wielu tysięcy elementów oraz kilkunastu central. Przygotowujemy także scenariusze pożarowe z uwzględnieniem istniejących lub projektowanych instalacji. Realizujemy skomplikowane algorytmy sterowań przekraczając ograniczenia sprzętowe, aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

W chwili zagrożenia pożarowego, oprócz jego szybkiego zneutralizowania, liczy się również szybka ewakuacja osób przebywających w budynku. Dźwiękowy system ostrzegawczy ? DSO jest bardzo istotnym uzupełnieniem systemów SSP. Ma na celu powiadomienie przebywających w obiekcie osób o potrzebie ewakuacji oraz przekazaniu informacji o zagrożeniu. Znacznie usprawnia to zarządzanie w sytuacji kryzysowej. Systemy przez nas projektowane i instalowane cechuje nacisk na właściwą akustykę i czytelność sygnałów ostrzegawczych. Po zakończeniu pracy przeprowadzamy pomiary i sprawdzamy, czy system  spełnia  obowiązujące normy i działała efektywnie.

Systemy oddymiania i napowietrzania

Systemy oddymiania i napowietrzania w chwili zagrożenia pomagają w stworzeniu warunków do sprawnej ewakuacji budynku. W tym celu kluczowe jest oddymianie dróg ewakuacyjnych. Nasze kompetencje i  doświadczenie związane są z projektowaniem i wykonywaniem systemów o różnych zasadach działania np. oddymianie grawitacyjne, mechaniczne, a także strumieniowe.

Stałe urządzenia gaśnicze

Współczesne budynki o dużej powierzchni biurowej i komercyjnej wymagają efektywnych i wydajnych rozwiązań gaśniczych. Stałe urządzenia gaśnicze wymagają przemyślanego projektu, fachowej instalacji, a także efektywnego zarządzania. Poza wykonawstwem i projektami SUG oferujemy naszym klientom stworzenie optymalnego sterowania do tego systemu, jak również jego integrację z pozostałymi systemami obecnymi w budynku. Zwracamy uwagę na właściwe rozprężenie gazu w pomieszczeniach, który poprzez ciśnienie akustyczne może mieć niekorzystny wpływ na sprzęt IT. Nasze doświadczenie pozwala na sprawny odbiór instalacji przez Państwową Straż Pożarną. Pracę wykonujemy również w pomieszczeniach specjalnego przeznaczenia, w tym UPS, laboratoria, pomieszczenia czyste, serwerownie.

Wczesna detekcja pożaru

Wczesna detekcja pożaru, czyli  system zasysający – polega na analizie składu powietrza zassanego do komory. Wykorzystywany jest w serwerowniach i szybach windowych oraz przestrzeni podłóg technicznych. Posiadamy szerokie doświadczenie również w tego typu instalacjach, dzięki czemu możemy zapewnić klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa.