Okablowanie strukturalne

Jedną z podstaw funkcjonowania współczesnych sieci teleinformatycznych stanowi okablowanie strukturalne. Jego prawidłowy projekt oraz instalacja umożliwiają podłączanie do uniwersalnej sieci różnych urządzeń i zapewnienie im prawidłowego działania. Tworzone przez nas struktury okablowania spełniają normy wyznaczane przez producentów i pozwalają funkcjonować sieciom z najwyższą możliwą efektywnością. Budowa okablowania strukturalnego zapewnia dostęp z każdego punktu abonenckiego (gniazda okablowania, przyłącza, punktu fizycznego) do sieci komputerowej, usług telefonicznych, systemów sygnalizacji pożarowej lub włamaniowej oraz systemów telewizji i wideo. Okablowanie strukturalne jest niezbędnym elementem systemu IT służącym do przenoszenia sygnałów transmisji danych pomiędzy komputerami, serwerami oraz innymi urządzeniami sieciowymi. Okablowanie strukturalne jest wykorzystywane również do transmisji treści multimedialnych, takich jak telefonia IP, wideokonferencje, czy CCTV IP oraz transmisji niskonapięciowych sygnałów umożliwiających sterowanie budynkiem związanych z systemem BMS (Building Management System).