DORADZTWO

W Luxmat-Telecom wiemy, że za skutecznym wsparciem klienta stoi doświadczenie i wiedza. Ponad 20 lat funkcjonowania na rynku nowoczesnych technologii uważamy za nasz cenny kapitał. Dzięki niemu możemy wspierać naszych klientów profesjonalnymi usługami doradczymi. Udało nam się, zachowując cenioną przez naszych klientów, niezależność od producentów systemów budynkowych, zbudować ugruntowaną pozycję na rynku,. Dzięki doskonałej znajomości rozwiązań oferowanych na globalnym rynku zapewniamy klientom dostęp do najskuteczniejszych technologii.

Nasze usługi doradcze można podzielić na:

Zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych budynku

Nasza praca zaczyna się od wywiadu z klientem, z którym wspólnie określamy potrzeby i oczekiwania wobec nowego projektu lub modernizacji istniejącego budynku. Następnie dokonujemy prezentacji szans i możliwości oraz ryzyk jakie dostrzegamy w danym przypadku. Jest to wczesny ale kluczowy etap dla projektu i jego realizacji. W jego trakcie, w celu zachowania spójności późniejszego projektowania, podejmujemy współpracę z architektami, projektantami instalacji elektrycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych i sanitarnych oraz projektantami wnętrz. Co zyskujesz korzystając z naszej oferty?

 • Doradztwo w określeniu wymagań funkcjonalnych, uwzględniających najnowsze technologie
 • Sporządzenie kompletu spójnych i zweryfikowanych wymagań funkcjonalnych
 • Optymalizację proponowanych rozwiązań w celu ograniczenia kosztów
 • Minimalizacja ryzyka nieprzewidzianych lub zbędnych wydatków
Analiza efektywności energetycznej

Obniżenie kosztów eksploatacji budynków wiąże się głównie z zarządzaniem i optymalizacją zużycia energii elektrycznej, ogrzewania i wody. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w tym zakresie oraz dostępowi do sprawdzonych na globalnym rynku rozwiązań doskonale wiemy, jak te koszty znacząco obniżać.

Oferujemy 2 rodzaje analizy efektywności energetycznej:

Dla projektowanych budynków:

 • Dobór optymalnej technologii sterowania i monitorowania
 • Efektywne dopasowanie algorytmów sterujących urządzeniami
 • Minimalizacja zużycia energii

Dla istniejących budynków:

 • Analiza dokumentacji powykonawczej budynku i wizja lokalna
 • Analiza prawidłowego działania poszczególnych instalacji
 • Weryfikacja sterowania sytemu energetyki
 • Formalny audyt energetyczny (opcjonalnie)
 • Propozycja zmian z uwzględnieniem redukcji kosztów eksploatacji
Analiza projektów wykonawczych

W większości projektów wykonawczych uwzględniających urządzenia i ich komponenty oraz połączenia logiczne automatyki istnieje pole do optymalizacji i korzystnych zmian. Naszym zadaniem jest analiza tego, czy uwzględnione w projekcie rozwiązania pozwalają na zbudowanie spójnego, stabilnego, bezpiecznego i energooszczędnego systemu automatyki oraz efektywnego i łatwego systemu zarządzania nim.

 Rekomendacje w wyniku analizy umożliwiają:

 • Zwiększenie funkcjonalności systemów budynkowych
 • Zwiększenie energooszczędności budynku
 • Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa systemów budynkowych
 • Podwyższenie poziomu komfortu użytkowników budynku
 • Podwyższenie efektywności i komfortu zarządzania i utrzymania systemów budynkowych
 • Możliwość rozszerzenia projektu o nowe urządzenia lub elementy automatyki
Analiza systemów budynkowych

Wykonywana przez nas analiza systemów budynkowych stanowi kompletną weryfikację aktualnych rozwiązań z zakresu automatyki w istniejących budynkach. Skupiamy się w niej na rozwiązaniach podnoszących wydajność, komfort użytkowania i bezpieczeństwo działania systemów budynkowych. Pozytywne opinie naszych dotychczasowych klientów są  potwierdzeniem naszej skuteczności i profesjonalizmu.

Rekomendacje w wyniku analizy umożliwiają:

 • Zwiększenie efektywności zarządzania systemami automatyki
 • Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa
 • Podwyższenie poziomu komfortu użytkowników wraz z podwyższeniem wydajności pracy systemów budynkowych
Wsparcie w projektowaniu budynków

Nowoczesne i funkcjonalne budynki to nie tylko efektywne rozwiązania architektoniczne oraz budowlane. Ich kluczowym elementem jest automatyka, przyczyniająca się do utrzymania komfortu użytkowników, redukcji kosztów eksploatacji i efektywnego zarządzania nimi. Dlatego coraz częściej z naszego wsparcia korzystają również inwestorzy i projektanci instalacji budynkowych.

Co możemy zaoferować?

 • Prezentacja rozwiązań teletechnicznych i telekomunikacyjnych
 • Wsparcie w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę
 • Przygotowanie koncepcji funkcjonowania budynku
 • Stworzenie opisów systemów bezpieczeństwa
 • Stworzenie opisów systemów automatyki
Analiza cyberbezpieczeństwa budynków

Bezpieczeństwo budynku oraz znajdujących się w nim osób w znaczącym stopniu zależy od bezpieczeństwa coraz bardziej zinformatyzowanych i funkcjonujących w połączeniu z sieciami teleinformatycznymi systemów automatyki budynkowej. Poprzez interdyscyplinarne podejście do tej tematyki, polegające na połączeniu dogłębnej znajomości specyfiki systemów budynkowych z kompetencjami w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, możemy świadczyć usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa budynków.

Oferujemy 2 rodzaje analizy cyberbezpieczeństwa:

Dla projektowanych budynków:

 • Dobór systemów i rozwiązań automatyki budynkowej pod względem cyberbezpieczeństwa
 • Dobór elementów do budowy środowiska teleinformatycznego dla systemów budynkowych
 • Opracowanie polityk i procedur cyberbezpieczeństwa

Dla istniejących budynków:

 • Cyberbezpieczeństwo systemów i rozwiązań automatyki budynkowej
 • Bezpieczeństwo konfiguracji środowiska teleinformatycznego dla systemów budynkowych
 • Ryzyko cyberbezpieczeństwa budynku
 • Opracowanie lub weryfikacja polityk i procedur cyberbezpieczeństwa
 • Przygotowanie administratorów budynków do zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa
 • Propozycja zmian podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa