PROJEKTOWANIE

Jednym z filarów naszej działalności jest przygotowywanie projektów wykonawczych systemów budynkowych instalacji teletechnicznych na bazie wymagań funkcjonalnych przedstawionych przez klienta, a także aktualnie obowiązujących przepisów i norm. Nasza praca polega na dobraniu elementów składowych sytemu, spełniających określone wymogi. Po akceptacji projektu, nadzorujemy wszystkie etapy jego realizacji, aż do momentu osiągnięcia pełnej niezawodności i funkcjonalności.
Aby uniknąć konfliktu interesów staramy się nie łączyć usług doradczych z wykonywaniem projektu. Dzięki temu nasi klienci zyskują pewność, że wybraliśmy dla nich optymalne rozwiązania pod względem funkcjonalności i kosztów. Naszą mocną stronę stanowi doskonały zespół najwyższej klasy specjalistów, inżynierów, programistów, którzy korzystając z doświadczenia w wielu dziedzinach i pracując interdyscyplinarnie, osiągają najlepsze efekty.

Tworzenie projektów wykonawczych składa się z trzech etapów

1. Koncepcja projektowa

Na pierwszym etapie projektowania dokładnie wsłuchujemy się we wszystkie potrzeby zgłaszane przez klienta. Na tej podstawie nasz zespół przygotowuje kilka wariantów rozwiązań spełniających wymagania funkcjonalne. To bardzo istotny etap, ponieważ dzięki niemu jesteśmy w stanie, wraz z klientem, wybrać technologie optymalne pod względem funkcjonalności i kosztów, a także dostosowane do specyfiki budynku.

2. Projekt wstępny

Na tym etapie przedstawiamy klientowi wstępny, uproszczony projekt inwestycji, który będzie stanowił punkt wyjścia do projektu wykonawczego. W projekcie wstępnym sporządzamy pełną dokumentację inwestycji, a także staramy się wyeliminować wszystkie możliwe trudności, jakie mogłyby się pojawić w kolejnym etapie prac. Projekt wstępny powstaje w oparciu o uzgodniony wcześniej budżet i harmonogram.

3. Projekt wykonawczy

Finalny efekt naszej pracy stanowi projekt wykonawczy, który zawiera szczegółową dokumentację i specyfikację techniczną inwestycji. Projekt jest zgodny z przyjętym kosztorysem, obowiązującymi normami i terminami prac. Uwzględnia całość rozwiązań z zakresu teletechniki przewidzianej w konkretnej inwestycji. W trakcie realizacji projektu przez wykonawcę, na każdym etapie sprawujemy nadzór nad prowadzonymi pracami.

Co obejmują nasze projekty w zakresie teletechniki

  • Wymagania funkcjonalne budynku
  • Wymagania bezpieczeństwa budynku
  • Wymagania cyberbezpieczeństwa budynku
  • Zaprojektowanie instalacji systemów budynkowych