UTRZYMANIE BUDYNKU

Prace związane z automatyką budynkową lub rozwiązaniami teletechnicznymi nie sprowadzają się do projektu i jego realizacji. Urządzenia i systemy, które funkcjonują w budynku wymagają stałego nadzoru inżynierskiego, przeglądów okresowych, a w razie potrzeby wymiany ich elementów. To zadanie, związane z utrzymaniem budynku, musi zostać wykonane przez specjalistów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości branży, chętnie wspieramy zarządców i serwis techniczny budynków.

Nasza oferta opiera się na trzech usługach

Nadzór inżynierski nad systemami budynkowymi

Tego rodzaju nadzór ma charakter stały i wymaga wiedzy znacznie przekraczającej kompetencje technika budynkowego. Konieczna jest tu kompleksowa znajomość działania systemów teletechnicznych, dlatego nasi Klienci chętnie korzystają z doświadczenia naszych inżynierów i zlecają nam nadzory budynków wyposażonych w najnowocześniejsze systemy. Koncentrujemy się nie tylko na usuwaniu bieżących problemów, ale również  na ciągłych obserwacjach procesów technologicznych i eliminowaniu ewentualnych anomalii tak, aby system pracował jeszcze bardziej efektywnie. Potwierdzeniem i uzupełnieniem naszego wieloletniego doświadczenia są certyfikaty i szkolenia wiodących producentów, specjalistyczny sprzęt pomiarowy i diagnostyczny służący do wykrywania przyczyn awarii w systemach, a także wykwalifikowany zespół automatyków.

Przeglądy okresowe systemów budynkowych

Każdy system automatyki budynkowej wymaga dokonania okresowych szczegółowych przeglądów, które są jednym z elementów naszej oferty. Jest to wymóg prawny, a także najczęściej warunek dalszego utrzymania gwarancji producenta sytemu. Z tego względu przeglądy wymagają niezwykłej staranności i fachowości. Zawsze dokonujemy ich zgodnie z książką serwisową, kartami materiałowymi, jak również zaleceniami producentów i gwarantów.

Wymiana elementów w systemach budynkowych

Nawet najdoskonalsza technika bywa zawodna, a systemy automatyki budynkowej nie stanowią pod tym względem wyjątku. W przypadku awarii kluczowe znaczenie odgrywa jej szybka i trafna diagnoza oraz usunięcie źródła problemu. Nasze kompetencje pozwalają na możliwie najszybszą naprawę awarii, a gdy jest to konieczne, wymianę całego systemu. Dzięki przynależności do sieci partnerskich działamy kompleksowo, przeprowadzając lub nadzorując cały proces, niezależnie od tego, czy odbywa się on w ramach naprawy gwarancyjnej, czy poza gwarancją. Nasza praca kończy się z chwilą przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.